287 Tikagrelori 60 mg | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

287 Tikagrelori 60 mg

(I21, I22, I25.2)

Tikagrelori 60 mg on rajoitetusti erityiskorvattavaa sydäninfarktin sairastaneille sepelvaltimotautipotilaille seuraavin edellytyksin.

Tikagrelori 60 mg:n erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin laatiman B-lausunnon perusteella aikuisille sydäninfarktin sairastaneille sepelvaltimotautipotilaille, joiden sairaus edellyttää asetyylisalisyylihappo-tikagrelori 60 mg -yhdistelmähoitoa ja

  • joiden sydäninfarktista on korkeintaan kaksi vuotta ja
  • joilla on suuri aterotromboottisen tapahtuman riski.

Suuri aterotromboottisen tapahtuman riski edellyttää tässä yhteydessä, että potilaalla on esimerkiksi seuraava riskitekijä:

  • lääkehoitoa edellyttävä diabetes tai
  • useamman kuin yhden suonen sepelvaltimotauti tai
  • useampi kuin yksi sairastettu sydäninfarkti.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään kolmeksi vuodeksi.

Tikagrelori 90 mg perus- ja erityiskorvataan lääkemääräysmerkinnän perusteella sepelvaltimotautikohtauspotilaiden hoidossa vuoden ajan sydäntapahtuman jälkeen siten kuin rajoitetusti peruskorvattavia ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan (päätöskohta Tikagrelori 90 mg).

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö (erityiskorvaus)206
Tikagrelori 60 mg (rajoitettu peruskorvaus)386
Tikagrelori 90 mg (rajoitettu erityiskorvaus)Reseptimerkintä + 206
Tikagrelori 90 mg (rajoitettu peruskorvaus)Reseptimerkintä

Lue lisää