115 Rintasyöpä

(Neoplasma malignum mammae; C50, D05.1)

Diagnoosin edellytetään perustuvan patologisanatomiseen tutkimukseen.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi tai enintään 7 vuodeksi.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Korvausnumero
Lapatinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 156
Everolimuusi (rajoitettu erityiskorvaus) 158
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) (rajoitettu erityiskorvaus) 166
Trastutsumabi-injektio (rajoitettu erityiskorvaus) 173
Fulvestrantti (rajoitettu erityiskorvaus) 192
Palbosiklibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1501
Ribosiklibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1514
Abemasiklibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1515
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini (rajoitettu erityiskorvaus) Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Erytropoietiini ja darbepoetiini (rajoitettu peruskorvaus) 306
Olaparibi (rajoitettu peruskorvaus) 389
Neratinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3037
Alpelisibi (rajoitettu peruskorvaus) 3057
Tukatinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3065

Lue lisää