Letermoviiri

Letermoviiri on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan allogeenisen kantasolusiirron saaneille CMV-seropositiivisille aikuisille seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Letermoviirin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Perustelut’ tekemällä merkinnällä ’Allogeeninen kantasolusiirto, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty letermoviirin aloittamisen ajankohta esimerkiksi ’Allogeeninen kantasolusiirto, lääkehoidon aloitus 1.6.2020’.

Lääketieteelliset edellytykset

Letermoviiri on peruskorvattavaa sytomegaloviruksen (CMV) uudelleenaktivoitumisen ja viruksen aiheuttaman taudin ehkäisyyn allogeenisen kantasolusiirron saaneille CMV-seropositiivisille aikuisille enintään 100 vuorokauden ajan letermoviirihoidon aloituspäivästä lukien.

Lue lisää