Letermoviiri

Letermoviiri on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan allogeenisen kantasolusiirron saaneille CMV-seropositiivisille aikuisille seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Letermoviirin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Erillisselvitys’ tekemällä merkinnällä ’Allogeeninen kantasolusiirto, lääkehoidon aloitus’, jonka jälkeen on merkitty letermoviirin aloittamisen ajankohta esimerkiksi ’Allogeeninen kantasolusiirto, lääkehoidon aloitus 1.6.2020’.

Lääketieteelliset edellytykset

Letermoviiria peruskorvataan sytomegaloviruksen (CMV) uudelleenaktivoitumisen ja viruksen aiheuttaman taudin ehkäisyyn aikuisille, jotka ovat CMV-seropositiivisia ja saaneet allogeenisen kantasolusiirron. Korvausta voi saada enintään 100 vuorokauden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna 100 vuorokauden kuluessa lääkehoidon aloittamispäivästä lukien.

Lue lisää