Takrolimuusirakeet

Takrolimuusirakeita oraalisuspensiota varten peruskorvataan elinsiirteen saaneille seuraavin edellytyksin. Takrolimuusirakeet voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Takrolimuusirakeiden peruskorvaamisen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Perustelut’ tekemällä merkinnällä ’Ikä alle 13 vuotta’.

Lääketieteelliset edellytykset

Takrolimuusirakeita peruskorvataan elinsiirteen saaneille alle 13-vuotiaille potilaille, kun muita takrolimuusia sisältäviä valmisteita ei voida käyttää nielemisvaikeuksien tai pienen annoksen vuoksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine tai sairaus   Korvausnumero
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 127
Takrolimuusirakeet (rajoitettu erityiskorvaus) Reseptimerkintä +127

Lue lisää