Takrolimuusirakeet

Takrolimuusirakeita oraalisuspensiota varten peruskorvataan elinsiirteen saaneille seu-raavin edellytyksin. Takrolimuusirakeet voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Takrolimuusirakeiden peruskorvaamisen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edel-lytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Erillisselvitys’ tekemällä merkinnällä ’Ikä alle 13 vuotta’.

Lääketieteelliset edellytykset

Takrolimuusirakeita peruskorvataan elinsiirteen hyljinnän estoon ja hoitoon alle 13-vuotiaille, jotka eivät voi käyttää muita takrolimuusia sisältäviä valmisteita nielemis-vaikeuksien tai pienen annoksen vuoksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine tai sairaus   Korvausnumero
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 127
Takrolimuusirakeet (rajoitettu erityiskorvaus) Reseptimerkintä +127

Lue lisää