Takrolimuusirakeet

Muutos 1.11.2019 alkaen

Takrolimuusirakeista saa 1.11.2019 alkaen korvauksen reseptimerkinnän perusteella, kun asiakas on alle 13-vuotias.

 

Takrolimuusirakeita oraalisuspensiota varten peruskorvataan elinsiirteen saaneille seuraavin edellytyksin. Takrolimuusirakeet voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Takrolimuusirakeiden peruskorvaamisen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Perustelut’ tekemällä merkinnällä ’Ikä alle 13 vuotta’.

Lääketieteelliset edellytykset

Takrolimuusirakeita peruskorvataan elinsiirteen saaneille alle 13-vuotiaille potilaille, kun muita takrolimuusia sisältäviä valmisteita ei voida käyttää nielemisvaikeuksien tai pienen annoksen vuoksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine   Korvausnumero
Takrolimuusirakeet (erityiskorvaus) Reseptimerkintä

Lue lisää