128 Gynekologiset syövät

(D39, C51–C58)

Diagnoosin edellytetään perustuvan patologisanatomiseen tutkimukseen ja lääkityksen tarvearvion erikoissairaanhoidon yksikön tutkimukseen.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi tai enintään 7 vuodeksi.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Lääkeaine
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) (rajoitettu erityiskorvaus) 166
Niraparibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1510
Olaparibi (rajoitettu erityiskorvaus) 1511
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini (rajoitettu erityiskorvaus) Reseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Trabektediini (rajoitettu peruskorvaus) 337
Niraparibi (rajoitettu peruskorvaus) 3009

Lisätietoja