Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini

Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini ovat lääkemääräysmerkinnän perusteella erityiskorvattavia aktiivisen syöpätaudin hoitoon liittyvän laskimon tromboembolian hoidossa enintään puolen vuoden ajan tämän päätöksen mukaisin rajoituksin. Daltepariini ja tintsapariini voivat olla erityiskorvattavia myös yli 6 kuukauden mittaisessa hoidossa siten kuin muualla rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä (päätöskohta 166) kuvataan. Tällöin daltepariinin ja tintsapariinin erityiskorvaaminen edellyttää B-lausuntoa.

Daltepariinia, enoksapariinia ja tintsapariinia erityiskorvataan lääkärin lääkemääräykseen tekemän merkinnän perusteella antikoagulaatiohoitoon potilaille,

  • joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 115 (rintasyöpä), 116 (eturauhassyöpä), 117 (leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit), 128 (gynekologiset syövät) tai 130 (pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu) ja
  • joilla on aktiivinen syöpäsairaus ja
  • joiden laskimon tromboembolia on todettu syöpähoidon yhteydessä.

Daltepariinin, enoksapariinin ja tintsapariinin erityiskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan ’Erillisselvitys’ tekemällä merkinnällä ’Tromboembolia’, ’Laskimotukos’ tai ’Keuhkoembolia’, jonka jälkeen on merkitty tromboembolian toteamisen päivämäärä, esimerkiksi ’Tromboembolia 7.3.2015’, ’Laskimotukos 7.3.2015’ tai ’Keuhkoembolia 7.3.2015’.

Korvausta voi saada enintään 6 kuukauden lääkemäärästä. Lääkemäärä voidaan toimittaa korvattuna 6 kuukauden kuluessa tromboembolian toteamispäivästä lukien.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Rintasyöpä 115
Eturauhassyöpä 116
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117
Gynekologiset syövät 128
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu 130
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) (rajoitettu erityiskorvaus) 166

Lue lisää