Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini

Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini ovat lääkemääräysmerkinnän perusteella erityiskorvattavia aktiivisen syöpätaudin hoitoon liittyvän laskimon tromboembolian hoidossa enintään puolen vuoden ajan tämän päätöksen mukaisin rajoituksin. Daltepariini ja tintsapariini voivat olla erityiskorvattavia myös yli 6 kuukauden mittaisessa hoidossa siten kuin muualla rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä (päätöskohta 166) kuvataan. Tällöin daltepariinin ja tintsapariinin erityiskorvaaminen edellyttää B-lausuntoa.

Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini ovat erityiskorvattavia enintään puolen vuoden ajan lääkärin lääkemääräykseen tekemän merkinnän perusteella potilaille,

  • joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 115 (rintasyöpä), 116 (eturauhassyöpä), 117 (leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit), 128 (gynekologiset syövät) tai 130 (pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu) ja
  • jotka sairastavat aktiivista syöpätautia ja 
  • joiden laskimon tromboembolia on todettu syöpähoidon yhteydessä.

Daltepariinin, enoksapariinin ja tintsapariinin erityiskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä 'Tromboembolia', 'Laskimotukos' tai 'Keuhkoembolia', jonka jälkeen on merkitty tromboembolian toteamisen päivämäärä, esimerkiksi 'Tromboembolia 7.3.2015', 'Laskimotukos 7.3.2015' tai 'Keuhkoembolia 7.3.2015'.

Daltepariinia, enoksapariinia ja tintsapariinia voidaan erityiskorvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittava määrä ja lääkemääräysmerkinnän perusteella kaikkiaan enintään puolen vuoden ajalta tromboembolian toteamisesta lukien.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Rintasyöpä 115
Eturauhassyöpä 116
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117
Gynekologiset syövät 128
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu 130
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa) (rajoitettu erityiskorvaus) 166

Lue lisää