Belopp och utbetalning

Den partiella sjukdagpenningen är hälften av sjukdagpenningen.

Om arbetsgivaren betalar ut lön för heltidsarbete under perioden av deltidsarbete betalas den partiella sjukdagpenningen till arbetsgivaren. I annat fall betalas den partiella sjukdagpenningen till arbetstagaren själv.

Också när en person med två eller flera deltidsarbeten minskar sin arbetstid betalas sjukdagpenningen direkt till arbetstagaren.

Partiell sjukdagpenning betalas ut och beskattas på samma sätt som sjukdagpenning.