Föräldradagpenningar och barnavårdsstöd till företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Föräldradagpenningar och barnavårdsstöd till företagare

Som företagare har du rätt till föräldradagpenningar från FPA. Efter dem kan du få barnavårdsstöd. När du ansöker om förmåner för dig själv är det enklast att sköta ärendet i MittFPA.

Beloppet av föräldradagpenningen baserar sig på årsinkomsten. En företagares årsinkomst utgörs av arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

Föräldradagpenningen betalas till företagaren själv. Läs mer om beloppet av föräldradagpenningen och om utbetalningen.

När ett barnet föds

  1. Dagpenningens belopp baserar sig på årsinkomstenAnvänd räknaren för att se hur mycket dagpenning du kan få.
  2. Läs hur du ansöker om faderskapspenning om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022.

Återgång till arbetet

Om du har förkortad arbetsdag kan du få partiell föräldrapenning. Du kan också få föräldrapenning för enskilda dagar då du tar hand om ditt barn.

  1. Läs här hur arbete inverkar på faderskapspenning om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022.
  2. Om det sker förändringar i din situation ska du meddela FPA.
  3. Om du och barnets andra förälder vill kombinera arbete och barnavård samtidigt kan du få partiell föräldrapenning.

Vård av barn efter föräldraledigheten

  1. Efter föräldraledigheten kan du ordna barnets vård på olika sätt. Barnet kan delta i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller vårdas hemma. Läs här om FPA:s barnavårdsstöd.
  2. Om det sker förändringar i din situation ska du meddela FPA.

Aktuellt

Mor och barn.

Ibland föräldraledig, ibland på jobb

Företagaren Sabina Mäki arbetade några dagar i månaden under sin föräldraledighet. Det var både ekonomiska orsaker och möjligheten att upprätthålla viktiga samarbetsrelationer som låg bakom hennes val.

Läs mer (mittiallt.fi)

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226