Social trygghet för pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för pensionstagare

Pensionstagare har rätt till förmåner om flyttningen till Finland är stadigvarande. Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz behöver du ett uppehållstillstånd.

Om du flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land, från Schweiz eller från Storbritannien avgör FPA i samband med din ansökan om vistelsen i Finland är tillfällig eller stadigvarande. Om din avsikt är att flytta stadigvarande till Finland har du rätt till social trygghet.

Om du är en pensionstagare som flyttar till Finland från något land som inte är ett EU- eller EES-land eller Schweiz, har du rätt till den sociala tryggheten i Finland om flyttningen är stadigvarande och du har ett giltigt uppehållstillstånd.