Social trygghet för arbetstagare utstationerad till Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för arbetstagare utsänd till Finland

Om du flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien som utsänd arbetstagare, omfattas du alltid av det utsändande landets sociala trygghet. Du har dock rätt till sjukvård i Finland om du har ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av det utsändande landet. Därtill kan du ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har förordnat dig att stanna hemma från ditt arbete för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom.

Om du kommer till Finland på utstationering ska du ha med dig ett intyg med beteckningen A1 som beviljats av myndigheterna i det utsändande landet.

Om du flyttar till Finland som utsänd arbetstagare från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, kan du få FPA-förmåner om lönen uppgår till minst 800,02 euro per månad (år 2024).

Exempel

Ett argentinskt företag sänder José för att i 2 år arbeta i Finland vid företagets finska dotterbolag. José är argentinsk medborgare och hans familj flyttar också med honom till Finland. José anses flytta stadigvarande till Finland. José och hans familjemedlemmar har rätt till FPA-förmåner från och med ankomsten till Finland.

Social trygghet för arbetstagare utsänd till Finland från avtalsland

Alla överenskommelser om social trygghet (Förenta Staterna, Kanada och Quebec, Australien, Chile, Kina, Indien, Sydkorea och Israel) gäller utsända arbetstagare.

Överenskommelserna om social trygghet gäller i allmänhet pensioner. Vissa överenskommelser gäller endast enskilda FPA-förmåner. Överenskommelserna om social trygghet med Kina, Indien och Sydkorea gäller inte alls FPA-förmånerna. Utsända arbetstagare från avtalsländer kan ha rätt till sådana FPA-förmåner som inte omfattas av överenskommelsen.

Lämna in till FPA det intyg för utsända arbetstagare som det utsändande landet beviljat. Utifrån intyget utreder FPA din rätt till den finländska sociala tryggheten.