Kurser för personer med traumatisk hjärnskada | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurs för vuxna med traumatisk hjärnskada

FPA ordnar rehabiliteringskurser för vuxna med traumatisk hjärnskada. Rehabiliteringen är multiprofessionell, och den genomförs i grupp.

På kursen får du stöd med att hantera din livssituation och metoder för att förstå de utmaningar som hjärnskadan orsakar och för att lösa praktiska problem. För att kunna delta i kursen måste du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

Rehabiliteringskursen lämpar sig för den som 

  • har diagnostiserats med en traumatisk hjärnskada och därför behöver multiprofessionell rehabilitering i kursform
  •  fått hjärnskadan för mer än 6 månader men mindre än 5 år sedan
  • har klart för sig vilka slag av rehabilitering försäkringsbolaget ersätter eller som har ett dröjsmålsintyg från försäkringsbolaget
  • har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna röra sig i serviceproducentens lokaler utan ständig assistans och för att kunna delta i grupprehabilitering.

Kursen lämpar sig inte för personer i följande situationer:

  • skadan har uppkommit för mer än 5 år sedanpersonen har en sjukdom eller funktionsnedsättning som förhindrar deltagande i rehabilitering i gruppform
  • personen har ett akut eller obehandlat missbruksproblem

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”Hjärnskada”.

Sök rehabiliteringskurs

Observera: På rehabiliteringskurser för vuxna med traumatisk hjärnskada ordnas ingen tolkning till och från främmande språk.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få handledning och stöd för att hantera din livssituation och klara av din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället. Ett mål för kursen är att stödja din närstående genom att ge verktyg och metoder för att främja en bra och fungerande vardag tillsammans. 

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas. I din rehabilitering beaktas ditt individuella rehabiliteringsbehov och de mål som ställts upp för din rehabilitering. 

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och genomförs i två perioder. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.  En vuxen närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under 3 dygn i slutet av den första perioden.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen
Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i neurologi
  • en neuropsykolog
  • en socialarbetare eller , socionom eller , rehabiliteringsledare
  • en sjukskötare eller företagshälsovårdare. 

 Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024