Föräldradagpenning till företagare

En företagare har rätt till de föräldradagpenningar som FPA betalar ut, dvs. moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt särskild moderskapspenning. Efter dem kan man få barnavårdsstöd.

Beloppet av föräldradagpenningen baserar sig på årsinkomsten. En företagares årsinkomst utgörs av arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen.

När barnet föds

  1. Läs först om hur och för vilken tid du kan få föräldradagpenning.
  2. Beloppet av dagpenningen baserar sig på årsinkomsten. Du kan uppskatta dagpenningens belopp med vårt beräkningsprogram.
  3. Läs anvisningar om hur du ansöker om föräldradagpenningar och hur stort beloppet är:

Om ditt barn beräknas födas 4.9.2022 eller senare, kolla in de förnyade föräldrapenningarna.

När du återgår till arbetet

  1. Du kan arbeta samtidigt som du får föräldradagpenning. Läs om hur arbete inverkar på olika föräldradagpenningar:
  2. Kom ihåg att meddela förändringar till FPA.
  3. Om du och barnets andra förälder vill kombinera arbete och barnavård samtidigt kan du få partiell föräldrapenning.

Vård av barn

  1. När utbetalningen av föräldrapenningen upphör är barnet cirka 9 månader gammalt. Efter föräldraledigheten kan du ordna barnets vård på olika sätt. Läs om vilka barnavårdsstöd FPA kan betala.
  2. Kom ihåg att meddela förändringar till FPA.

Närmare information om FPA:s olika stöd för barnfamiljer finns på sidorna för barnfamiljer.