Kurser för personer med traumatisk hjärnskada

FPA ordnar rehabiliteringskurser för vuxna och unga med traumatisk hjärnskada samt familjekurser för barn med traumatisk hjärnskada. Rehabiliteringen är multiprofessionell och den genomförs i grupp.

Rehabiliteringskurserna är avsedda för vuxna och unga som har en traumatisk hjärnskada. På en rehabiliteringskurs för personer med hjärnskada får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som hjärnskadan medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i kursen behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

Familjekurserna är avsedda för barn över 4 år som har en traumatisk hjärnskada. På en familjekurs får barnet och familjen stöd och hjälp med att lösa problemsituationer i vardagen och att reda ut sin livssituation. Syftet med rehabiliteringen är bland annat att trygga funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får familjen också information om barnets hjärnskada, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på familjens bostadsort.