Moderskapsunderstöd

Du kan välja att få moderskapsunderstödet antingen i form av en moderskapsförpackning eller en skattefri penningsumma på 170 euro.

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd när din graviditet har varat minst 154 dagar, dvs. ungefär 5 månader. Dessutom måste du besöka en läkare eller mödrarådgivningen för en hälsoundersökning före den femte graviditetsmånaden. I samband med undersökningen får du ett graviditetsintyg, som behövs som bilaga till din ansökan om moderskapsunderstöd.

Moderskapsunderstöd kan beviljas kvinnor som är stadigvarande bosatta i Finland. Rätt till moderskapsunderstöd har också de som kommit från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz till Finland för att arbeta här eller som är familjemedlemmar till personer som kommit till Finland för att arbeta. I sådana fall krävs dessutom att de omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Läs mer