Så här ansöker du om garantipension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om garantipension

Sök garantipension i MittFPA

Sök förmån
  1. Ansök om garantipension i MittFPA.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
  3. Om du är invandrare och under 65 år och ansöker om garantipension på grund av arbetsoförmåga, ska du dessutom fylla i ansökan Sjuk-/Invalidpension ETK/KELA 7002r (pdf).
  4. Om du är invandrare och får tidsbegränsad garantipension på grund av arbetsoförmåga behöver du inte göra någon ny ansökan. Det räcker med att du lämnar in ett nytt läkarutlåtande till FPA. Det kan vara ett B-utlåtande, en separat vård- eller rehabiliteringsplan, ett E-utlåtande eller en epikris, av vilken den behandlande läkarens ställningstagande till arbetsoförmågans varaktighet ska framgå.
  5. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Garantipension GE 1r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Du kan även ansöka om garantipension muntligen genom att ringa FPA.

Om det är besvärligt för dig att själv sköta dina FPA-ärenden kan du ge en annan person fullmakt att sköta ärenden för din räkning.

Ansökningstid

Den retroaktiva ansökningstiden för garantipension är 6 månader.

Läs mer

Senast ändrad 22.1.2024

Vad tycker du om sidan?