Belopp och utbetalning av garantipension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Belopp och utbetalning

Full garantipension är 976,59 euro/månad.

Du kan få full garantipension endast om du inte har några andra pensioner. Från garantipensionen avdras alla dina andra pensionsinkomster till bruttobeloppet, dvs. utan avdrag för skatt. Garantipensionens belopp påverkas av andra pensionsinkomster (också förvärvsinkomster i fråga om personer som får sjukpension och personer som får garantipension på grundval av arbetsoförmåga). De beaktas med en cents noggrannhet.

Vid sidan av sjukpensionen kan man tjäna 976,59 euro/månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen. Inkomstgränsen i fråga om garantipensionen gäller också permanent blinda och rörelsehindrade personer.

Om garantipensionen blir mindre än 7,90 euro i månaden, betalas den inte ut.

Exempel på garantipension för ensamstående pensionstagare, euro/månad
FolkpensionArbetspensioner sammanlagtGarantipensionPensioner sammanlagt
--976,59976,59
775,70-200,89976,59
775,7050,00150,89976,59
758,49100,00118,10976,59
708,49200,0068,10976,59
648,28320,417,90976,59
565,12486,73-1 051,85
558,49500,00-1 058,49
Exempel på garantipension för en person som lever i ett parförhållande, euro/månad
FolkpensionArbetspensioner sammanlagtGarantipensionPensioner sammanlagt
--976,59976,59
692,54-284,05976,59
692,5450,00234,05976,59
675,33100,00201,26976,59
625,33200,00151,26976,59
565,12320,4191,06976,59
481,96486,737,90976,59
475,33500,00-975,33

Indexjustering

FPA justerar årligen garantipensionen med index. Justeringen kan antingen höja eller minska pensionen. Kunden behöver inte göra någonting på grund av indexjusteringen. FPA ändrar beloppet automatiskt.

Förtida ålderspension minskar garantipensionen

Förtida uttag av ålderspension minskar garantipensionen eller kan vara ett hinder för att få den.

  • Om du tagit ut din folkpension i förtid före 65 års ålder, dvs. åldern för ålderspension, minskas också din garantipension med samma tidigareläggningsprocent som folkpensionen.
  • Om du endast får förtida arbetspension eller företagarpension, fastställs tidigareläggningen enligt arbetspensionens tidigareläggningsprocent.

Exempel på förtida ålders- och garantipension

En ensamstående person fyller 64 år och 3 månader och vill pensionera sig i januari 2024. Personen har inga arbetspensioner.

FPA beviljar personen folkpension och garantipension i förtid från 1.1.2024. Både folkpensionen och garantipensionen minskar med 3,6 %, dvs. med 0,4 % för varje månad som pensionen tas ut i förtid.

Folkpensionen är 747,78 euro/månad och garantipensionen 193,65 euro/månad. De uppgår totalt till 941,43 euro/månad. Personens pensionsinkomster är således permanent cirka 35 euro/månad mindre än de skulle vara när personen är 65 år.

Utbetalning

Garantipensionen betalas den 22 dagen i månaden. Om bankerna har stängt på utbetalningsdagen, finns pensionen på kontot föregående bankdag.

Folkpensionen betalas den 7 dagen i månaden. Arbetspensionsanstalterna betalar i regel ut arbetspension i början av månaden. FPA meddelar uppgift om utbetald pension till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?