Flexibel vårdpenning

Du kan få flexibel vårdpenning från FPA om du arbetar högst 30 timmar per vecka och den resterande tiden sköter ditt barn som är under tre år.

Beloppet av den flexibla vårdpenningen räknas utgående från arbetstiden. Flexibel vårdpenning är beskattningsbar inkomst.

FPA betalar flexibel vårdpenning för endast ett barn åt gången.

För vem

 • Mamman, pappan eller någon annan officiell vårdnadshavare till ett barn under 3 år (gäller även adoptiv- och regnbågsfamiljer).
 • Båda föräldrarna samtidigt, om de har ordnat sitt arbete så att de sköter barnet under olika tider (t.ex. den ena på måndagar och den andra på fredagar eller den ena på förmiddagen och den andra på eftermiddagen).
 • Också en förälder som inte bor tillsammans med barnet i samma hushåll.

Flexibel vårdpenning beviljas en förälder som

 • arbetar i genomsnitt högst 30 timmar i veckan eller högst 80 procent av den normala arbetstiden för heltidsarbete. För att få vårdpenning räcker det att ett av villkoren uppfylls.
 • arbetar i anställnings- eller tjänsteförhållande
 • är företagare med en FöPL- eller LFöPL-försäkring
 • är stipendiat med en LFöPL-försäkring.

Flexibel vårdpenning kan inte beviljas en förälder som

 • får moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • får hemvårdsstöd därför att föräldern själv är den som huvudsakligen sköter barnet
 • får partiell vårdpenning för något av familjens barn
 • utför enskilda arbetsuppdrag utan att ha fortlöpande anställning
 • insjuknar och är sjukledig utan avbrott över 4 veckor (en kort sjukfrånvaro inverkar inte).  Rätten till flexibel vårdpenning upphör räknat från det att arbetsoförmågan börjar.

Hur länge betalas flexibel vårdpenning?

Flexibel vårdpenning betalas tills barnet fyller 3 år. Flexibel vårdpenning beviljas inte för en kortare tid än en månad. Om flexibel vårdpenning och andra stöd för vård av barn har beviljats för en period på sammanlagt minst en månad kan flexibel vårdpenning emellertid beviljas också för en kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från månadens början.

Föräldern kommer överens med sin arbetsgivare om arbetstiden. Den genomsnittliga veckoarbetstiden på maximalt 30 timmar kan fortsätta även efter att barnet fyllt 3 år. Flexibel vårdpenning betalas ändå inte för ett barn som är över 3 år. En förälder till ett barn som går i årskurs 1 och 2 kan få partiell vårdpenning om arbetstiden är maximalt 30 timmar på grund av vården av barnet.
Mamman och pappan kan båda få flexibel vårdpenning. Ett villkor är att de är borta från arbetet och sköter barnet under olika tider.

Flexibel vårdpenning kan betalas samtidigt med t.ex. stöd för privat vård av barn eller om barnet är i kommunal dagvård.

Läs mer