Flexibel vårdpenning

Barnets mamma, pappa eller annan vårdnadshavare till ett barn under 3 år kan få flexibel vårdpenning från FPA om den genomsnittliga veckoarbetstiden är högst 30 timmar.

Den flexilbla vårdpenningens belopp räknas enligt arbetstid. Flexibel vårdpenning är beskattningsbar inkomst.

Observera att år 2017 kan förlängningen av arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet inverka på den flexibla vårdpenningen om förlängningen genomförs på din arbetsplats genom en förlängning av arbetstiden per vecka.

FPA utbetalar flexibel vårdpenning för enbart ett barn åt gången.

Vem får flexibel vårdpenning?

 • Mamma, pappa eller annan vårdnadshavare till ett barn under 3 år (gäller även adoptiv- och regnbågsfamiljer).
 • båda föräldrarna samtidigt om de ordnat sitt arbete så att de olika tider tar hand om barnet (t.ex. mamman på måndagar och pappan på fredagar)
 • också förälder som inte bor tillsammans med sitt barn.

Flexibel vårdpenning beviljas förälder som

 • i genomsnitt arbetar högst 30 timmar i veckan eller högst 80 % av den normala arbetstiden för heltidsarbete
 • har ett anställnings- eller tjänsteförhållande
 • är företagare eller lantbruksföretagare som tecknat FöPL- eller LFöPL-försäkring
 • är stipendiat med LFöPL-försäkring.

Flexibel vårdpenning beviljas inte en förälder som

 • får särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • vårdar barnet själv och får stöd för hemvård
 • får partiell vårdpenning för något av familjens barn
 • utför enskilda arbetsuppdrag utan att ha fortlöpande anställning.
 • insjuknar och är sjukledig utan avbrott minst 4 veckor (kort sjukfrånvaro inverkar inte på stödet). Rätten till flexibel vårdpenning upphör räknat från det att arbetsoförmågan börjar.

Hur länge flexibel vårdpenning?

Flexibel vårdpenning betalas tills barnet fyller 3 år. Flexibel vårdpenning beviljas inte för en kortare tid än en månad. Om flexibel vårdpenning och andra stöd för vård av barn har beviljats sammanlagt minst en månad kan flexibel vårdpenning emellertid också beviljas för en kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från början av en kalendermånad.

Föräldrarna ska komma överens om den förkortade arbetstiden med sin arbetsgivare. En genomsnittlig arbetstid på 30 timmar kan fortsätta även efter att barnet har fyllt 3 år, men FPA betalar inte då längre flexibel vårdpenning. Föräldrar till barn som går i skolans första och andra klass kan få partiell vårdpenning då veckoarbetstiden är högst 30 timmar i veckan. Pappa och mamma kan båda få flexibel vårdpenning. De kan inte vara borta från arbetet samtidigt och måste sköta barnet olika tider.

Flexibel vårdpenning kan beviljas för samma tid som privatvårdsstöd eller om barnet är i kommunal vård.

Läs mer