FPA:s förmåner

FPA betalar förmåner till människor i många olika livssituationer. FPA stöder till exempel barnfamiljer, studerande, personer i arbetsför ålder och pensionärer. Förmåner beviljas också på grundval av sjukdom, funktionsnedsättning eller försämrad funktionsförmåga.

Vem kan få förmåner från FPA?

De flesta av FPA:s förmåner är avsedda för situationer där arbetsförmågan eller möjligheterna att försörja sig har försämrats. Förmåner beviljas också i olika livssituationer, till exempel när ett barn föds i familjen eller när en ung person börjar studera.

Hur stort kan förmånsbeloppet bli?

Beloppen av FPA:s förmåner fastställs i lag. Förmånsbeloppet påverkas ofta av din individuella situation, till exempel av hur stora inkomster eller utgifter du har, i vilken kommun du bor eller hur mycket hjälp du behöver.

Närmare information om förmånsbeloppen och utbetalningen finns på webbsidorna om respektive förmån.

Uppskatta förmånsbeloppet med FPA:s räknare

Med hjälp av FPA:s räknare kan du bedöma dina möjligheter att få en förmån. Räknaren ger också en uppskattning av förmånsbeloppet. Kom ändå ihåg att det är fråga om en uppskattning som grundar sig på de uppgifter som du har gett. Du får veta det faktiska förmånsbeloppet om du ansöker om förmånen och FPA beviljar dig den.

Uppskatta förmånsbeloppet med hjälp av räknaren.