Barnförhöjningarna i samband med arbetslöshetsförmåner slopas 1.4.2024 – ta reda på hur förändringen påverkar din situation om du är underhållsskyldig eller får underhållsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnförhöjningarna i samband med arbetslöshetsförmåner slopas 1.4.2024 – ta reda på hur förändringen påverkar din situation om du är underhållsskyldig eller får underhållsstöd

Publicerad 30.1.2024

Barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas 1.4.2024. Om FPA hittills har drivit in barnförhöjningarna till din arbetslöshetsförmån som avbetalning på din underhållsbidragsskuld, ska du ta reda på hur förändringen inverkar på indrivningen av skulden. Om du får underhållsstöd kan slopandet av barnförhöjningarna inverka på din rätt till underhållsstöd. Barnatillsyningsmännen vid välfärdsområdena ska beakta att barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas när de fastställer nya underhållsavtal eller gör ändringar i avtalen.

Barnförhöjningarna kommer att slopas 1.4.2024 i anslutning till arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning och rörlighetsunderstöd som betalas ut av FPA, samt i anslutning till inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassorna. Om din underhållsbidragsskuld drivs in av FPA och du får en arbetslöshetsförmån, kan slopandet av barnförhöjningarna påverka indrivningen av din underhållsbidragsskuld.

Ta reda på hur förändringen påverkar indrivningen av din underhållsbidragsskuld

I vissa underhållsavtal har man kommit överens om att underhållsbidrag ska betalas till ett belopp som motsvarar barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmånen.

Om du är underhållsskyldig för ett barn, din underhållsbidragsskuld indrivs av FPA och barnförhöjningarna i samband med arbetslöshetsförmånen har drivits in som avbetalning på din underhållsbidragsskuld, är det viktigt att beakta att barnförhöjningarna slopas 1.4.2024. Efter det kan barnförhöjningarna inte längre användas för att betala av på din underhållsbidragsskuld. 

Börja i god tid reda ut hur skulden ska skötas i fortsättningen. Om du inte gör nånting åt saken kan din underhållsbidragsskuld gå till utsökning. 

Kontrollera först i MittFPA hur stor din underhållsbidragsskuld är. Gör sedan upp en plan för hur du ska betala av på din skuld efter att barnförhöjningarna har slopats.

Om du inte kan betala av på din underhållsbidragsskuld, kan du ta reda på om du har rätt till betalningsbefrielse från underhållsbidragsskuld. Om din situation inte förändras ska du regelbundet ansöka om betalningsbefrielse: Ansök om betalningsbefrielse med två månaders mellanrum om din underhållsbidragsskuld inte är föremål för utsökning. Om din underhållsbidragsskuld är föremål för utsökning kan du ansöka om betalningsbefrielse mindre ofta.

Om du har frågor om indrivningen av din underhållsbidragsskuld, kan du skicka ett meddelande i MittFPA eller ringa indrivningscentret.

Din rätt till underhållsstöd kan påverkas av att barnförhöjningarna slopas

Om du får underhållsstöd kan det fastställda underhållsbidraget bestå av barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsförmånen, utan att ett belopp i euro har angetts. Om du har ett sådant avtal, bör du beakta att det inte längre kommer att finnas något fastställt underhållsbidrag efter att barnförhöjningarna slopas. Det innebär i sin tur att FPA inte kommer att kunna betala ut underhållsstöd till dig från och med 1.4.2024.

Du kan förhandla om ett nytt underhållsavtal med barnatillsyningsmannen i ditt välfärdsområde och den person som är underhållsskyldig för barnet.

Viktigt att beakta i underhållsavtalen att barnförhöjningarna slopas

Barnatillsyningsmännen inom välfärdsområdena fastställer nya underhållsavtal och gör ändringar i de gällande avtalen. Framöver då barnatillsyningsmännen gör upp avtal ska de beakta att barnförhöjningar i samband med arbetslöshetsförmåner inte längre betalas till underhållsskyldiga arbetslösa.

FPA driver årligen in omkring 64 miljoner euro i obetalda underhållsbidrag

Underhållsbidragsskulderna som är föremål för indrivning hos FPA uppgår till ett sammanlagt belopp av cirka 201 miljoner. FPA driver årligen in underhållsbidragsskulder på omkring 64 miljoner euro. Ungefär 30 600 personer har obetalda underhållsbidragsskulder.

Om den underhållsskyldiga inte betalar underhållsbidrag kan barnets boförälder eller en annan vårdnadshavare ansöka om underhållsstöd från FPA.

När underhållsstöd beviljas betalar FPA underhållsstödet till barnets boförälder och driver in de obetalda underhållsbidragsbeloppen hos den underhållsskyldiga. Dessa underhållsbidrag som drivs in kallas för en underhållsbidragsskuld.

Den underhållsskyldiga kan förhandla med FPA om en betalningsplan och ansöka om betalningsbefrielse. Hen kan också förhandla med barnets boförälder och barnatillsyningsmannen om att ändra underhållsbidragsbeloppet.

Mer information för kunderna 

Om du behöver mer information om underhållsbidragsskuld kan du ringa FPA:s indrivningscenter, tfn 020 634 4940 kl. 10–15.
Om du behöver mer information om underhållsstöd kan du ringa FPA:s servicenummer om föräldraskap, tfn 020 692 226

Meddelandet ändrat 20.2.2024: För mer information till kunderna har servicenumren ändrats.

Senast ändrad 20.2.2024

Vad tycker du om sidan?