Kuka voi saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuka voi saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä?

Voit saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä Kelasta, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Sairaus tai vamma estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon. Kela arvioi, miten sairaus vaikuttaa työkykyyn.
  • Olet 16–64-vuotias.
  • Sinulla on lääkärinlausunto (B-lausunto), jossa on hoito- tai kuntoutussuunnitelma. Hoito- tai kuntoutussuunnitelma voi olla myös erillinen liite. Lue lisää Kelan kuntoutukseen hakemisesta
  • Olet asunut Suomessa vähintään laissa vaaditun ajan. Vaatimuksen ei kuitenkaan tarvitse täyttyä, jos työkyvyttömyytesi on alkanut Suomessa asuessasi ennen kuin olet täyttänyt 19 vuotta tai jos olet saanut aiemmin alle 16-vuotiaan vammaistukea.
  • Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle tulorajan. Lue, miten perhesuhteesi ja saamasi tulot tai korvaukset vaikuttavat kansaneläkkeesi määrään

Voit saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä työeläkelaitoksesta, Kelasta tai molemmista. Lue lisää oikeudesta työeläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen (tyoelake.fi)

Hyvä tietää

  • Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja sinulla on takana pitkä työura, työkyvyttömyyttäsi arvioidaan suhteessa omaan työhösi.
  • Pysyvästi sokealla tai liikuntakyvyttömällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, vaikka hän olisi töissä. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen kuitenkin edellyttää, etteivät muut eläketulot ylitä Kelan tulorajaa.
  • Hakemuksen käsittelyn yhteydessä selvitetään ensin, millaiset mahdollisuudet sinulla on kuntoutua.

Jos olet alle 20-vuotias 

Alle 20-vuotiailla hakijoilla nuoren kuntoutusraha on ensisijainen etuus. Kun nuori hakee työkyvyttömyyseläkettä, Kela tutkii ensin, olisiko nuoren kuntoutusraha mahdollinen. Vasta sen jälkeen arvioidaan, voidaanko kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä myöntää.

Jos olet alle 20-vuotias, voit saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä seuraavissa tilanteissa:

Kun 16 vuotta täyttäneelle nuorelle myönnetään kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke, hänestä maksettava lapsilisä ja mahdollinen vammaistuki lakkaavat. Vammaistuen tilalle hän voi hakea eläkettä saavan hoitotukea.

Lue lisää