Kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrä ja maksaminen

Voit saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä Kelasta, jos työeläkkeesi on pieni. Työeläkkeesi ja muut eläketulosi vaikuttavat kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrään.

Kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen täysi määrä yksin asuvalle on 775,70 e/kk.

Jos olet avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, täysi määrä on 692,54 e/kk.

Täyden määrän voi saada vain silloin, jos sinulla ei ole ollenkaan työeläkkeitä tai jos niiden yhteismäärä ennen verojen vähentämistä on enintään 65,62 e/kk. Jos sinulla on työeläkkeitä enemmän, Kelan kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke pienenee tai sitä ei jää maksettavaksi.

Jos asut yksin ja saat työeläkkeitä enemmän kuin 1601,21 e/kk, et voi saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä Kelasta.

Avio- tai avoliitossa sekä rekisteröidyssä parisuhteessa olevalle muiden eläkkeiden tuloraja on 1434,88 e/kk.

Eläkkeiden lisäksi myös palkallinen työnteko voi vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeeseesi. Palkkatyölle on oma ansaintarajansa. Lue lisää Työnteko ja opiskelu työkyvyttömyyseläkkeellä -sivulta.

Jos kuntoutustukesi tai työkyvyttömyyseläkkeesi on vähemmän kuin 7,90 e/kk, sitä ei makseta.

Kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä menee veroja.

Voit halutessasi itse laskea kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen määrän laskukaavalla tai pyytää eläkearvion meiltä soittamalla palvelunumeroon.

Täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä vähennetään puolet siitä määrästä, joka jää jäljelle, kun työeläkkeistä vähennetään täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttava määrä. Laskukaavan työeläke tarkoittaa sitä työeläkkeen määrää, josta ei ole vielä vähennetty veroja eli työeläke otetaan bruttomääräisenä huomioon.

Laskukaava yksin asuvalle: 775,70 e – (työeläkkeet – 65,62 e) : 2

Laskukaava parisuhteessa olevalle: 692,54 e – (työeläkkeet – 65,62 e) : 2

Et voi laskea eläkettäsi laskukaavalla, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla.

Esimerkkejä eläketuloista ja veroista

Kun haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, ilmoita kaikki ne maat, joissa olet asunut, työskennellyt tai opiskellut.

Ulkomailla asumasi aika voi pienentää eläkettäsi, jos olet asunut Suomessa vähemmän kuin 80 % ajasta 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisenä aikana.

Kysy Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta lisää siitä, miten ulkomailla asuttu aika vaikuttaa eläkkeeseesi.

Kela tekee vuosittain kansaneläkkeeseen indeksitarkistuksen. Kuntoutustukesi tai työkyvyttömyyseläkkeesi voi silloin suurentua tai pienentyä.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään indeksitarkistuksen vuoksi, vaan Kela muuttaa määrän automaattisesti.

Muiden eläkkeiden ja tulojen vaikutus

Lähes kaikki työeläkkeet ja muut jatkuvat eläkkeet vaikuttavat kuntoutustukeen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Ne otetaan huomioon bruttomääräisinä eli veroja vähentämättä. Yleensä myös ulkomailta saadut eläkkeet ja korvaukset pienentävät kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrää.

Kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä pienentävät

 • työeläkkeet, esimerkiksi vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläkkeet
 • vapaaehtoiset lisäeläkkeet ja perhe-eläkkeet, jos ne perustuvat työ- tai virkasuhteeseen tai yrittäjä- tai luottamustoimintaan
 • lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettava tapaturmaeläke, perhe-eläke, elinkorko ja huoltoeläke
 • lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella maksettava kuntoutusraha
 • lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella maksettava työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke
 • lakisääteisen liikennevakuutuksen perusteella maksettava ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain perusteella maksettava huoltoeläke
 • maatalousyrittäjien luopumistuen perusmäärä
 • ulkomailta maksettavat eläkkeet ja korvaukset.

Kuntoutusraha ja ansionmenetyskorvaus alkavat pienentää vanhuuseläkettä vasta vuoden kuluttua siitä, kun tapaturma tai liikennevahinko on sattunut.

Palkallinen työnteko voi vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeeseesi. Lue lisää Työnteko ja opiskelu työkyvyttömyyseläkkeellä -sivulta.

Kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen määrää eivät pienennä esimerkiksi

 • pääomatulot tai omaisuus
 • puolison tulot tai omaisuus
 • työeläke, joka on karttunut opiskelusta tai lapsenhoidosta
 • työeläkkeen lykkäyskorotus
 • työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus
 • työeläke sellaisesta työstä, jota olet tehnyt 1.1.2005–31.12.2016 yli 63-vuotiaana.

Maksupäivä

Kela maksaa kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen kuukauden 7. päivänä.

Jos pankit ovat kiinni maksupäivänä, eläke maksetaan edeltävänä aukiolopäivänä.

Maksaminen ulkomaille

Jos muutat pysyvästi ulkomaille, Kela voi tietyissä tilanteissa edelleen maksaa sinulle kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Lue, mihin maihin Kela maksaa eläkettä.

Jos asut ulkomailla, ilmoita ulkomaisen pankkisi IBAN-tilinumero ja BIC-koodi kirjallisesti Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen. Ilman tilinumeroa eläkettä ei voida maksaa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.6.2024