Näin haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin haet kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä

Työkyvyttömyyseläke voi olla määräaikainen tai toistaiseksi jatkuva. Määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan kuntoutustueksi. Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta.

Hae kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä OmaKelassa

Lähetä hakemus ja liitteet verkossa.

Hae etuutta
 1. Hae kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä OmaKelassa, jos sinulle ei ole kertynyt työeläkettä tai työeläkkeesi määrä jää alle Kelan tulorajan.
  • Jos sinulle on kertynyt pienikin määrä työeläkettä, kannattaa hakea kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke myös työeläkkeenä. Myös työeläkkeen voi hakea OmaKelassa.
  • Saat lisätietoa työeläkelaitosten kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä oman työeläkelaitoksesi sivuilta. Jos et tiedä omaa työeläkelaitostasi, voit selvittää sen työeläke.fi-sivustolta.
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Liitä hakemukseesi:
  • enintään 6 kk vanha lääkärinlausunto B ja muut terveydentilaasi kuvaavat selvitykset (tarvitsemme hakemuksesi ratkaisemiseksi myös hoitotahon laatiman hoito- tai kuntoutussuunnitelman, joka voi sisältyä lääkärinlausuntoon tai olla erillisenä liitteenä)
  • liite TM MelaKela 001 (pdf), jos olet maatalousyrittäjä
  • liite U Etk/Kela 7110 (pdf), jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla.
 3. Jos haet kuntoutustukeen jatkoa, toimita Kelaan uusi lääkärinlausunto, joka voi olla B-lausunto, erillinen hoito- tai kuntoutussuunnitelma, E-lausunto tai potilaskertomus, josta selviää hoitavan lääkärin kannanotto työkyvyttömyyden kestosta. Sinun ei tarvitse tehdä uutta hakemusta, sillä kuntoutustuen jatkuminen ratkaistaan lääkärinlausunnon perusteella.

 4. Työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi voit hakea Kelasta

 5. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon etuutta saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeen Työkyvyttömyyseläke EtkKela 7002 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Huomaa, että asiasi tulee nopeammin vireille, jos lähetät hakemuksen OmaKelassa. 

Jos sinun on hankala hoitaa Kela-asioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi. Jos haluat käydä asioita rauhassa läpi Kelan asiantuntijan kanssa, varaa aika Kelan puhelinpalveluun.

Huom. Voit hakea samalla hakemuksella lisäksi eläkettä EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai muusta maasta, jolla on Suomen kanssa sosiaaliturvasopimus. Lue lisää eläkkeen hakemisesta ulkomailta (etk.fi).

Hakuaika

Täytä hakemus ajoissa, sillä työkyvyttömyyseläkettä voidaan pääsääntöisesti maksaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta.

Ilmoittaudu tarvittaessa työttömäksi työnhakijaksi

Jos hakemustasi ei ole vielä ratkaistu silloin, kun sairauspäiväraha tai sairausajan palkanmaksu päättyy eikä työhön paluu onnistu tai työkyvyttömyyseläkehakemuksesi hylätään, toimi seuraavasti:

 • Ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden ohjeiden mukaan (työmarkkinatori.fi). Työnhakua ei saa takautuvasti voimaan. Pidä työnhaku voimassa.
 • Ilmoita hakevasi kokoaikatyötä. Työttömyysetuuteen on oikeus vain kokoaikatyötä hakevalla työnhakijalla. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva työnhakija voi halutessaan hakea osa-aikatyötä.
 • Ilmoittaudu työnhakijaksi myös siinä tapauksessa, että sinulla on voimassa oleva työsuhde. Toimita lisäksi Kelaan tai työttömyyskassaan työnantajan todistus siitä, ettei työnantaja pysty tarjoamaan sinulle työkykyysi soveltuvaa työtä.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista elämäntilanteessasi, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Maksuun vaikuttavat esimerkiksi työn ja opintojen aloittaminen, terveydentilasi tai työkykysi paraneminen tai kuntoutuksen keskeyttäminen.

Jos hakemus hylätään 

Jos Kela tai työeläkelaitoksesi hylkää kuntoutustuki- tai työkyvyttömyyseläkehakemuksesi, voit selvittää, pystytkö palaamaan töihin tai onko sinulla oikeus työttömyysturvaan. Voit myös hakea ammatillista tai lääkinnällistä kuntoutusta. Päätöksestä on myös mahdollista tehdä valitus.  

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.3.2024