Sairauspäiväraha kansainvälisissä tilanteissa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sairauspäiväraha kansainvälisissä tilanteissa

Ulkomailta Suomeen

Jos saat sairauspäivärahaa toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, lähtömaasi todennäköisesti maksaa tuen maksukauden loppuun saakka, vaikka muutat Suomeen. Sen jälkeen oikeutesi saada Suomesta sairauspäivärahaa riippuu siitä, onko sinulla oikeus Suomen sosiaaliturvaan tai siitä, onko sinut sairausvakuutettu Suomessa työskentelysi perusteella.

Jos sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, voit saada sairauspäivärahaa työkyvyttömyyden ajalta. Jos kuitenkin saat jo sairauspäivärahaa toisesta valtiosta, tuki vähennetään Kelan maksamasta sairauspäivärahasta, kun kyse on samasta työkyvyttömyyden syystä maksettavasta tuesta.

Jos sairastut Suomessa

Jos asut Suomessa vakinaisesti ja sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, voit saada sairauspäivärahaa, jos sairastut.

Jos työskentelet Suomessa ja kuukausiansiosi on vähintään peruspäivärahan määrä kuukausiansioksi muunnettuna, voit työkyvyttömyyden ajan saada sairauspäivärahaa Suomesta. Sinun tulee täyttää sairauspäivärahan saamisen ehdot.

Toisesta EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä Suomeen lähetetty työntekijä tai virkamies kuuluu yleensä lähtömaan sosiaaliturvaan. Hän ei siis voi saada Suomesta sairauspäivärahaa.

Suomesta ulkomaille

Jos muutat sairauspäivärahakaudella Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, sairauspäivärahan maksaminen Suomesta jatkuu muutosta huolimatta maksukauden loppuun saakka. Sinulle maksetaan päivärahaa riippumatta siitä, perustuuko etuuden määrä edeltäviin työtuloihin vai onko kyseessä vähimmäismääräisenä maksettava päiväraha.

Jos muutat sairauspäivärahakaudella Suomesta muuhun kuin EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin eikä sinulla enää ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan, sairauspäivärahan maksaminen katkeaa muuttoon. Sairauspäivärahan maksaminen ei voi myöskään alkaa, jos olet jo muuttanut pois Suomesta eikä sinulla enää ole oikeutta Suomen sosiaaliturvaan.

Jos sinulla on ulkomailla oleskellessasi edelleen oikeus Suomen sosiaaliturvaan, sinulle maksetaan sairauspäivärahaa kuten Suomessa asuvalle. Tällöin kyse voi olla esimerkiksi tilapäiseksi katsottavasta, enintään 6 kuukautta kestävästä oleskelusta ulkomailla tai yli 6 kuukautta kestävästä oleskelusta, jos olet ulkomaille työkomennukselle lähetetty työntekijä. Myös esimerkiksi opiskelijalla ja valtion virkamiehellä voi olla oikeus sairauspäivärahaan, vaikka oleskelu ulkomailla kestäisi yli 6 kuukautta. Myös heidän perheenjäsenillään voi olla oikeus sairauspäivärahaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021