Kuka voi saada sairauspäivärahaa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuka voi saada sairauspäivärahaa

Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet 16–67-vuotias etkä voi sairautesi vuoksi tehdä tavallista työtäsi.

Jos olet alle 68-vuotias eläkkeensaaja ja teet työtä eläkkeellä ollessasi, sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan sairastuessasi.

Yleensä työnantaja hakee sairauspäivärahaa, jos se maksaa palkkaa työstä poissaolon ajalta. Tällöin Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.

Kela pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja tai oman hakemuksen. OmaKelasta näet tiedot, jotka työnantajasi on toimittanut Kelaan. Saat myös työnantajan tekemästä hakemuksesta kirjallisen päätöksen.

Alakohtaiset työehtosopimukset määrittelevät, miltä ajalta sairausajan palkkaa maksetaan. Jos sairauspoissaolosi jatkuu palkanmaksun päättymisen jälkeen tai työnantajasi ei maksa palkkaa sairauspoissaolon ajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan sinulle. Jos työnantajan maksama sairausajan palkka on pienempi kuin Kelan sairauspäiväraha, Kela maksaa erotuksen sinulle.

Kun tarvitset lisätietoa palkanmaksusta sairauspoissaolosi ajalta, ota yhteyttä työpaikkasi palkka-asioita hoitavaan henkilöön.
Jos sinusta tuntuu, että jaksat työkyvyttömyydestä huolimatta tehdä työtä osa-aikaisesti, keskustele siitä työnantajasi ja työterveyshuollon kanssa. Voit saada osasairauspäivärahaa.

Työterveyslääkärin lausunto 90 päivärahapäivän jälkeen

Sinulle voidaan myöntää sairauspäivärahaa valitsemasi lääkärin lausunnon perusteella. Jos sairaus pitkittyy, tarvitaan lisäksi työterveyslääkärin lausunto. Työterveyslääkärisi arvioi jäljellä olevaa työkykyäsi. Työnantaja ja työterveyshuolto selvittävät kanssasi mahdollisuudet jatkaa työssä.

Viimeistään silloin, kun olet saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää, sinun pitää toimittaa Kelaan työterveyslääkärin lausunto. Työterveyslääkärin lausunto on sairauspäivärahan maksamisen edellytys 90 päivärahapäivän jälkeen.

Työterveyshuolto selvittää työssä jatkamisen mahdollisuuksia tarvittaessa myös ennen kuin olet saanut sairauspäivärahaa 150 ja 230 päivää. Jos lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista on tehty, sinun pitää toimittaa se Kelaan. Toisin kuin 90 päivän kohdalla, tämän lausunnon puuttuminen ei kuitenkaan estä päivärahan maksun jatkumista.

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, voit saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaan ovat myös oikeutettuja ne yrittäjät, joiden työpanos yritystoiminnassa on vähäistä ja jotka eivät ole velvollisia ottamaan YEL-MYEL-vakuutusta.

Jos sinusta tuntuu, että jaksat työkyvyttömyydestä huolimatta tehdä työtä osa-aikaisesti, keskustele siitä työsi ja työolosuhteesi hyvin tuntevan lääkärisi kanssa. Lue lisää mahdollisuudestasi osasairauspäivärahaan.

Apurahan saaja

Jos olet apurahansaaja, sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan, jos et sairautesi takia kykene tekemään työtä, johon olet apurahan saanut. Kirjoita hakemukseen tieto apurahanmaksajasta ja kuvaus työstä, jota teet apurahalla. Kerro, miten sairautesi estää sen tekemisen.

Apurahansaajana sinulla on todennäköisesti MYEL-vakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa Mela (mela.fi). Tällöin voit saada Melan maksamaa päivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta. Lisätietoa MYEL-vakuutuksesta saat Melasta.

Jos olet työtön työnhakija, voit saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahan omavastuuajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa.

Toimita työkyvyttömyydestäsi lääkärintodistus Kelaan ja ilmoita sairastumisestasi työ- ja elinkeinotoimistoon. Merkitse sairauspäivät myös työttömyysajan ilmoitukseen. Sairauspäivärahaa ja työttömyysetuutta ei makseta samalta ajalta.

Sairauspäivärahapäivät eivät vaikuta perus- tai ansiopäivärahan 400 päivän enimmäisajan kertymiseen.

Sairauspäivärahaa myönnettäessä työkykyäsi arvioidaan suhteessa siihen työhön, josta olet jäänyt työttömäksi. Muista merkitä hakemukseen ammattisi. Kirjoita hakemukseen tiedot myös tällaisista töistä. TE-toimistossa tehtyyn työnhakusuunnitelmaan on kirjattu ne alat ja työt, mitä olet hakemassa.

Jos sairastut kesken opintojen, voit hakea sairauspäivärahaa.  Lyhytaikainen sairaus ja vähentyneet opintosuoritukset eivät estä opintotuen saamista.

Jos sinulle myönnetään sairauspäiväraha, voit jatkaa opintotukesi nostamista siihen saakka, kunnes sinulle maksetaan sairauspäivärahaa.

Opintotukioikeutesi säilyy sellaiselta kuukaudelta, jolta sairauspäivärahaa maksetaan enintään 17 kalenteripäivää kalenterikuukauden aikana. Tällöin opintoraha vähennetään sairauspäivärahasta.

Opintotukesi lakkautetaan sen kuukauden alusta, jolloin saat sairauspäivärahaa vähintään 18 kalenteripäivän ajalta. Sairauspäiväraha estää opintotuen myöntämisen, kun se maksetaan osittain tai kokonaan sinulle itsellesi. Jos olet saanut opintotukea ja sairauspäivärahaa samalta ajalta, opintotuki peritään takaisin.

Voit opiskella jonkin verran vaikka saisit sairauspäivärahaa. Vähäisellä opiskelulla tarkoitetaan opiskelua, joka on enintään 40 % lukukauden tai lukuvuoden ohjeellisesta opiskelutavoitteesta. Keskustele opintojesi jatkamisesta ja mahdollisesta kuntoutustarpeestasi hoitavan lääkärisi kanssa.

Työskentely opintojen ohella

Jos työskentelet opintojesi ohella ja saat sairausajalta palkkaa työnantajaltasi, sairauspäiväraha maksetaan työnantajalle palkan määrään saakka. Jos sairauspäiväraha maksetaan kokonaan työnantajalle, se ei estä sinua saamasta opintotukea, vaikka sairauspäivärahan maksaminen työnantajalle jatkuisi 18 päivää tai enemmän. Lue lisää, jos sairastut opintojesi aikana.

Eläke

Jos olet alle 68-vuotias eläkkeensaaja ja teet työtä eläkkeellä ollessasi, sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan.

Vuorotteluvapaa

Jos olet vuorotteluvapaalla, työkykyäsi arvioidaan suhteessa siihen työhön, josta jäit vuorotteluvapaalle. Jos työskentelet vuorotteluvapaalla muussa työssä, työkykyäsi arvioidaan tähän työhön. Selvitä silloin hakemuksessasi työsi sisältö.

Omais- tai perhehoito

Jos olet omais- tai perhehoitaja, selvitä Kelalle hakemuksessasi, mitä työtehtäviä sinulla on ja miten omaisen tai perhehoidossa olevan hoito on järjestetty sairautesi aikana.

Oman talouden hoito

Jos hoidat omaa talouttasi, kerro millaisia tehtäviä siihen kuuluu ja miten sairautesi estää oman taloutesi hoitamisen. Tällaisessa tilanteessa arvioidaan hoitovapaalla olevan työkykyä oman kotitalouden ja lasten hoitamiseen. Selvitä hakemuksessasi, miten talouden ja lastenhoito on järjestetty sairautesi aikana.

Sivu päivitetty 13.5.2024