Sairauspäivärahan määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sairauspäivärahan määrä ja maksaminen

Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Voit arvioida sairauspäivärahasi määrän laskurilla.

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää työkyvyttömyyden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Päätös päivärahasta voidaan antaa sen jälkeen, vuositulon tarkastelujakso on kulunut.

Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Vuosituloon huomioidaan

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on vähintään vähimmäismääräinen.

Vähimmäispäiväraha

Voit saada sairauspäivärahaa, vaikka tulosi olisivat pienet. Jos vuositulon perusteella laskettu päiväraha jäisi vähimmäismääräistä päivärahaa pienemmäksi, maksetaan vähimmäismäärä 31,99 e/päivä. Samalta ajalta maksetut muut lakisääteiset etuudet ja eläkkeet voivat vähentää sairauspäivärahan määrää. Päiväraha voi tämän johdosta jäädä myös vähimmäismäärää pienemmäksi tai sitä ei makseta ollenkaan.

Maksaminen

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Maksupäivä

Saat päivärahan jälkikäteen maksukausittain. Ensimmäinen erä maksetaan 6 arkipäivän ja seuraava 25 päivän jälkeen. Kelan asiointipalvelusta näet sairauspäivärahan seuraavan maksupäivän.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan päivärahasta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.2.2024