Sairauspäivärahan omavastuuaika | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sairauspäivärahan omavastuuaika

Saat sairauspäivärahaa vasta, kun työkyvyttömyytesi on kestänyt omavastuuajan.

Sairauspäiväraha maksetaan omavastuuajan jälkeen työnantajallesi siltä ajalta, jolta saat sairausajan palkkaa. Jos sairausajan palkkaa maksavia työnantajia on useita, päiväraha jaetaan kullekin työnantajalle maksettujen palkkojen suhteen mukaisesti. Jos päivärahasi on suurempi kuin sairausajalta saadut palkat, erotus maksetaan sinulle.

Omavastuuaika on:

  • sairastumispäivä ja sitä 9 seuraavat arkipäivää
  • yksi arkipäivä, jos työkyvyttömyytesi alkaa saman sairauden perusteella uudelleen 30 kalenteripäivän kuluessa edellisen sairauspäiväraha- tai osasairauspäivärahakauden päättymisestä
  • sairastumispäivä,  jos olet YEL-vakuutettu
      • YEL-vakuutuksen on oltava voimassa työkyvyttömyyden alkamispäivänä
  • sairastumispäivä ja sitä seuraavat 3 kalenteripäivää, jos olet MYEL-vakuutettu.
    Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu, voit saada sairauspäivärahan omavastuuajalta YEL- tai Mela-päivärahaa. Jos sinulla on molemmat vakuutukset, voit saada sekä YEL- että Mela-päivärahaa.

Omavastuuaikaa ei ole, jos sairauspäivärahaan oikeuttava työkyvyttömyys alkaa tai jatkuu välittömästi sitä edeltäneen osasairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen.

Jos olet työtön, voit hakea sairauspäivärahan omavastuuajalta työttömyyspäivärahaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta.

Sivu päivitetty 22.4.2021