Suhde muihin etuuksiin | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Suhde muihin etuuksiin

Sairauspäiväraha voi vaikuttaa muihin etuuksiin ja korvauksiin. Sairauspäiväraha voi

 • olla ensisijainen etuutesi. Tällaisessa tilanteessa muuta etuutta maksetaan vain, jos sitä jää maksettavaksi sen jälkeen, kun samalta ajalta on ensin vähennetty sairauspäivärahan määrä.
 • estää muun etuuden saamisen. Tällaisessa tilanteessa muuta etuutta ei voida myöntää tai se lakkautetaan, kun sairauspäiväraha alkaa.

Myös muut etuudet ja korvaukset voivat vaikuttaa sairauspäivärahaan. Toinen etuus tai korvaus voi

 • estää sairauspäivärahan saamisen. Tällaisessa tilanteessa sairauspäivärahaa ei voida myöntää tai se lakkautetaan, kun muu etuus alkaa.
 • olla ensisijainen. Tällaisessa tilanteessa sairauspäivärahaa maksetaan vain niiltä osin, kun se ylittää muun etuuden tai korvauksen

Eläkkeet

 • Osatyökyvyttömyyseläke:
  • Vaikuttaa tietyin edellytyksin sairauspäivärahan määrään.
  • Eläke vähennetään tietyissä tilanteissa sairauspäivärahasta. Eläkkeen alkamishetki ja sen maksamisen jatkuminen samalta ajalta vaikuttavat eläkkeen vähentämiseen sairauspäivärahasta.
 • Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke,  osa-aikaeläke, työuraeläke tai takuueläke:
  • Yleensä ei oikeutta sairauspäivärahaan.
  • Asiakas on kuitenkin oikeutettu sairauspäivärahaan, jos hän on alle 68-vuotias ja tehnyt eläkkeellä olleessaan työtä välittömästi ennen työkyvyttömyyden alkamista. Tällöin päiväraha määräytyy eläkkeellä oloajan vuositulon perusteella.
 • Täysi työkyvyttömyyseläke Kelasta tai työeläkelaitoksesta:
  • Yleensä ei ole oikeutta sairauspäivärahaan.
  • Asiakas on kuitenkin tietyin edellytyksin oikeutettu sairauspäivärahaan, jos hän on alle 68-vuotias ja tehnyt työtä eläkkeellä ollessaan välittömästi ennen työkyvyttömyyden alkamista tai jos kansaneläke on myönnetty sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden perusteella. Tällöin päiväraha määräytyy eläkkeellä oloajan vuositulon perusteella.
  • Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden perusteella, työkyvyttömyyseläkkeen määrä sei vaikuta sairauspäivärahan määrään.
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta sairauspäivärahan myöntämiseen eikä sen määrään.

Kuntoutusetuudet

 • Kelan kuntoutusraha, työeläkelaitoksen maksama kuntoutusraha, osakuntoutusraha, harkinnanvarainen kuntoutusavustus:
  • Ei oikeutta sairauspäivärahaan.
 • Vakuutusyhtiön kuntoutusajan ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain tai sotilastapaturmalain perusteella
  • Ei oikeutta sairauspäivärahaan.

Muut päivärahaetuudet

 • Vanhempainrahat:
  • Ei makseta samanaikaisesti sairauspäivärahan kanssa.
 • Työttömyysetuudet:
  • Ei oikeutta ole sairauspäivärahan alkamisesta lähtien.
  • Työttömyysetuudelta sairauspäivärahalle siirtyvä saa työttömyysetuuden sairauspäivärahan omavastuuajalta. Hänelle ei siis tule katkoksia maksuihin.
 • Opintoetuudet:
  • Opintotuki vähennetään sairauspäivärahasta siihen asti, kunnes sairauspäivärahaa myönnetään yli 18 päivää kalenterikuukaudessa. Opintotuki lakkautetaan, kun opintopäiviä on kalenterikuukaudessa alle 18.

Muut korvaukset

Sairauspäivärahasta vähennetään muut samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden vuoksi maksettavat etuudet esim. työtapaturma-, ammattitauti-, liikennevahinkokorvaukset ja asepalveluksessa tai kriisinhallintatehtävissä sattunut tapaturma tai palvelussairaus.

Jos työkyvyttömyytesi johtuu edellä mainituista tilanteista, hae ansionmenetyskorvausta aina ensin vakuutusyhtiöltä. Jos kyseessä on asepalveluksen tai kriisinhallintatehtävien aikana sattunut tapaturma tai palvelussairaus, hae korvaus Valtiokonttorista. Jos asian käsittely vakuutusyhtiössä viivästyy, voit hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Pyydä silloin vakuutusyhtiöltä Kelaa varten viivästymistodistus, jotta Kela voi käsitellä sairauspäivärahasi.

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?