Biologiska läkemedel och JAK-hämmare från 1.11.2023 | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ändringar i ersättningsrättigheterna gällande biologiska läkemedel och JAK-hämmare från 1.11.2023

Publicerad 28.9.2023

Läkemedelssubstans: Flera
Läkemedelspreparat: Flera
Sjukdom: Inflammatoriska reumatiska sjukdomar och tarmsjukdomar

Vad förändras?

Ett flertal biologiska läkemedel och läkemedel i gruppen JAK-hämmare som används vid behandlingen av inflammatoriska reumatiska sjukdomar och tarmsjukdomar berättigar till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrättigheterna

 • 253. Vedolizumab
 • 255. Filgotinib
 • 256. Risankizumab och ustekinumab (tarmsjukdomar)
 • 281. Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab
 • 291. Tofacitinib
 • 293. Baricitinib
 • 298. Upadacitinib

och till grundersättning (40 %) utifrån ersättningsrättigheterna

 • 313. Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar)
 • 326. Adalimumab, golimumab, infliximab, risankizumab och ustekinumab (tarmsjukdomar)
 • 3005. Tofacitinib
 • 3006. Baricitinib
 • 3029. Upadacitinib
 • 3042. Vedolizuma
 • 3048. Filgotinib.

Villkoren för beviljande av ersättningsrättigheterna förtydligas från 1.11.2023 i fråga om tidigare läkemedelsbehandlingar. Dessutom kan ersättningsrättigheterna från 1.11.2023 beviljas utan tidsbegränsning i stället för de fem år som de kunde beviljas för tidigare.

Vem kan få ersättning?

I fråga om andra sjukdomar än inflammatoriska reumatiska sjukdomar eller tarmsjukdomar ändras varken de medicinska villkoren eller giltighetstiden.

Se villkoren för beviljande av ersättningsrättigheterna på FPA:s webbplats.

Läs mer:

Senast ändrad 16.10.2023