3048 Filgotinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3048 Filgotinib

(K50, K51, M05, M06)

Filgotinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3048) beviljas på nedanstående villkor. Filgotinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas

  • vuxna för behandling av reumatoid artrit
    • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.
  • vuxna för behandling av medelsvår eller svår ulcerös kolit  
    • som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling eller på behandling med biologiska läkemedel, eller som slutat svara på sådan behandling eller är intoleranta mot den.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom208
Filgotinib (begränsad specialersättning)255

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021