3006 Baricitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3006 Baricitinib

(L20, M05, M06)

Baricitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3006) beviljas på nedanstående villkor. Baricitinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna för behandling av

  • reumatoid artrit
    • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.
  • svårt atopiskt eksem
    • när responsen på konventionell systemisk behandling varit otillräcklig eller när sådan behandling är kontraindicerad eller inte lämplig för patienten.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. Vid behandlingen av svårt atopiskt eksem ska därtill hudutslagets omfattning, svårighetsgrad och patientens symtom beskrivas.

Vid behandlingen av reumatoid artrit kan rätt till ersättning beviljas utan tidsbegränsning. Vid behandlingen av svårt atopiskt eksem beviljas rätt till ersättning för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans            Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Baricitinib (begränsad specialersättning)293

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024

Vad tycker du om sidan?