3006 Baricitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3006 Baricitinib

(L20, L40.5, M05, M06, M08)

Baricitinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3006) beviljas på nedanstående villkor. Baricitinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas

 • vuxna för behandling av reumatoid artrit
  • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.
 • patienter från 2 års ålder för behandling av juvenil polyartrit (inklusive utvidgad oligoartrit), entesitrelaterad artrit eller psoriasisartrit
  • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel eller ett biologiskt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.
 • för behandling av svårt atopiskt eksem
  • hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller kontraindikation för konventionell systemisk behandling eller som inte tål sådan behandling, och
  • hos patienter från 2 års ålder med otillräckligt behandlingssvar på konventionell behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. Vid behandlingen av svårt atopiskt eksem ska därtill hudutslagets omfattning, svårighetsgrad och patientens symtom beskrivas.

Vid behandlingen av inflammatoriska ledsjukdomar kan rätt till ersättning beviljas utan tidsbegränsning. Vid behandlingen av svårt atopiskt eksem beviljas rätt till ersättning för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans            Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Baricitinib (begränsad specialersättning)293

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2024