291 Tofacitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

291 Tofacitinib

(L40.5, M05, M06, M08, M45)

Tofacitinib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådana inflammatoriska ledsjukdomar som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området

  • vuxna för behandling av reumatoid artrit, psoriasisartrit eller pelvospondylit
    • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.
  • patienter från 2 års ålder för behandling av juvenil polyartrit (inklusive utvidgad oligoartrit) eller psoriasisartrit
    • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans            Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Tofacitinib (begränsad grundersättning)3005

Läs mer

Senast ändrad 1.6.2024