326 Adalimumab, golimumab, infliximab, risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

326 Adalimumab, golimumab, infliximab, risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar)

(K50, K51)

Adalimumab, golimumab, infliximab, risankizumab och ustekinumab är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (326) beviljas på nedanstående villkor. Risankizumab och ustekinumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab beviljas för behandlingen av medelsvår eller svår aktiv ulcerös kolit. Rätt till grundersättning för adalimumab, infliximab, risankizumab och ustekinumab beviljas därtill för behandlingen av svårbehandlad aktiv Crohns sjukdom. Rätt till ersättning beviljas

  • patienter som inte har svarat tillfredsställande på konventionell behandling eller
  • patienter som inte tål konventionella behandlingar eller
  • när det finns medicinska kontraindikationer för dessa behandlingar.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom208
Anakinra (begränsad specialersättning)252
Risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar) (begränsad specialersättning)256
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar) (begränsad specialersättning)281
Abatacept, adalimumab, bimekizumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar) (begränsad grundersättning)313
Adalimumab, bimekizumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab, tildrakizumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning)319
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) (begränsad grundersättning)380

Läs mer

Senast ändrad 16.5.2024