253 Vedolizumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

253 Vedolizumab

(K50, K51)

Vedolizumab är begränsat specialersättningsgillt vid behandlingen av inflammatoriska tarmsjukdomar på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna patienter för behandling av medelsvår eller svår aktiv ulcerös kolit och medelsvår eller svår aktiv Crohns sjukdom, på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området, när patienten

  • inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling eller en TNF-antagonist, eller har slutat svara på sådan behandling eller är intolerant mot den.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom208
Vedolizumab (begränsad grundersättning)  3042

Läs mer

Senast ändrad 15.11.2023