293 Baricitinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

293 Baricitinib

(L40.5, M05, M06, M08)

Baricitinib ger rätt till specialersättning vid behandlingen av sådana inflammatoriska ledsjukdomar som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området

  • vuxna för behandling av reumatoid artrit
    • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.
  • patienter från 2 års ålder för behandling av juvenil polyartrit (inklusive utvidgad oligoartrit), entesitrelaterad artrit eller psoriasisartrit
    • när responsen på ett sedvanligt antireumatiskt läkemedel eller ett biologiskt antireumatiskt läkemedel varit otillräcklig eller när dessa läkemedel är kontraindicerade.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Baricitinib (begränsad grundersättning)3006

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2024