3042 Vedolizumab | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3042 Vedolizumab

(K50, K51)

Vedolizumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3042) beviljas på nedanstående villkor. Vedolizumab kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandlingen av medelsvår eller svår aktiv ulcerös kolit och medelsvår eller svår aktiv Crohns sjukdom hos vuxna som

  • inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling eller en TNF-antagonist, eller som slutat svara på sådan behandling eller är intoleranta mot den.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom208
Vedolizumab (begränsad specialersättning)253

Läs mer

Senast ändrad 15.11.2023

Vad tycker du om sidan?