256 Risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

256 Risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar)

(K50, K51)

Risankizumab och ustekinumab är begränsat specialersättningsgilla vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Rätt till specialersättning för risankizumab och ustekinumab beviljas för behandlingen av svår aktiv Crohns sjukdom. Rätt till specialersättning för ustekinumab beviljas därtill för behandling av medelsvår eller svår aktiv ulcerös kolit. Rätt till ersättning beviljas när

  • patienten inte har svarat tillfredsställande på konventionell behandling eller
  • patienten inte tål konventionella behandlingar eller
  • när det finns medicinska kontraindikationer för dessa behandlingar.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom208
Adalimumab, golimumab, infliximab, risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning) 326

​​​​​​Läs mer

Senast ändrad 15.11.2023