Folkpension, arbetspension eller båda? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Folkpension, arbetspension eller båda?

Pensionssystemet består av två delar: arbetspensioner som arbetspensionsanstalterna betalar och de pensioner som FPA betalar. Pensionsförmåner betalas när arbetsförmågan försämras, när man uppnår pensionsåldern eller när en familjemedlem dör.

Pensionerna tryggar försörjningen vid ålderdom och arbetsoförmåga eller vid arbetslöshet hos äldre personer. Pensionerna betalas ut av arbetspensionsanstalterna och FPA.

  • Arbetspensionsanstalterna betalar ut arbetspension som du tjänat in genom arbete och företagarverksamhet. Arbetspensionen kan bestå av sjukpension eller ålderspension. Gå till din egen arbetspensionsanstalt här (elakepalvelut.fi).
  • FPA betalar ut folkpension. Folkpensionen kan bestå av sjukpension eller ålderspension. FPA kan också betala garantipension till dig. Du kan ansöka om pensioner från FPA om dina andra pensioner och ersättningar inte överstiger inkomstgränsen för folkpension eller garantipension eller om du inte alls har tjänat in arbetspension.

Om du har bott eller arbetat i något annat land än Finland kan du få pension från utlandet.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?