Folkpension, arbetspension eller båda?

Pensionerna tryggar försörjningen vid ålderdom och arbetsoförmåga eller vid arbetslöshet hos äldre personer. Pensionerna betalas ut av arbetspensionsanstalterna och FPA.

  • FPA betalar ut folkpension. Folkpensionen kan bestå av sjukpension eller ålderspension. FPA kan också betala garantipension till dig. Du kan ansöka om pensioner från FPA om dina andra pensioner och ersättningar inte överstiger inkomstgränsen för folkpension eller garantipension eller om du inte alls har tjänat in arbetspension.
  • Arbetspensionsanstalterna betalar ut arbetspension som du tjänat in genom arbete och företagarverksamhet. Arbetspensionen kan bestå av sjukpension eller ålderspension. Gå till din egen arbetspensionsanstalt här.

Om du har bott eller arbetat i något annat land än Finland kan du få pension från utlandet.

Avbrott i Pensionsskyddscentralens styrningstjänst (Arek) på lördagen 9.1.2021

Identifieringstjänsten Suomi.fi tas i bruk i Pensionsskyddscentralens styrningstjänst (Arek) på lördagen 9.1.2021, vilket medför avbrott i styrningstjänsten. Under avbrottet fungerar inte heller de länkar till arbetspensionsanstalternas tjänster som finns på FPA:s webbplats.

Avbrottet börjar kl. 8 på lördagen och uppskattas vara cirka 1 timme.

Läs mer