Så här söker du till en rehabiliterings- eller anpassningskurs

 1. Besök först en läkare. Bedöm tillsammans ditt behov av rehabilitering. Vid behov rekommenderar läkaren rehabilitering och skriver ett läkarutlåtande B så att du kan ansöka om rehabilitering. 
 2. Fyll i blanketten ansökan Rehabilitering enligt prövning KU 132r (pdf).
 3. Bifoga i din ansökan ett läkarutlåtande B som beskriver din funktionsförmåga och den sjukdom eller funktionsnedsättning som är orsak till ditt rehabiliteringsbehov, vilket slag av rehabilitering som rekommenderas samt motiveringarna och målen för rehabiliteringen.
 4. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 5. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten och fungerar då som platsbokning och betalningsförbindelse för dig. Beslutet får inte överklagas.

Rehabiliterings- och anpassningskurser kan också beviljas inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering.

Läs mer