Så här söker du till en rehabiliterings- eller anpassningskurs

  1. Besök först en läkare. Bedöm tillsammans ditt behov av rehabilitering. Vid behov rekommenderar läkaren rehabilitering och skriver ett läkarutlåtande B så att du kan ansöka om rehabilitering. 
  2. Fyll i och skriv ut ansökan Rehabilitering enligt prövning (KU 132r).
  3. Bifoga i din ansökan ett läkarutlåtande B som beskriver din funktionsförmåga och den sjukdom eller funktionsnedsättning som är orsak till ditt rehabiliteringsbehov, vilket slag av rehabilitering som rekommenderas samt motiveringarna och målen för rehabiliteringen.
  4. Skicka in din ansökan med bilagor till FPA. Du kan också skicka bilagor via Meddelanden i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-id.
  5. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts. Du får också ett skriftligt beslut om avgörandet. Rehabiliteringsbeslutet sänds även för kännedom till serviceproducenten och fungerar då som platsbokning och betalningsförbindelse för dig. Beslutet får inte överklagas.

Rehabiliterings- och anpassningskurser kan också beviljas inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering.

Läs mer