Stöd för hemvård av barn

Du har rätt till stöd för hemvård av barn om du sköter ett barn under 3 år hemma. Som skötare kan fungera

  • mamma, pappa eller annan vårdare
  • en sambo eller make (maka) till föräldern eller vårdaren
  • en person som faktiskt sköter barnet eller anställd skötare.

Hemvårdsstöd kan också utbetalas för ett barn över 3 år, om familjen har andra barn under 3 år. Hemvårdsstödet upphör när det yngsta barnet fyller 3 år.

Man får inte hemvårdsstöd för ett barn som har kommunal dagvårdsplats. Om ett barn har en kommunal dagvårdsplats, måste platsen sägas upp, t.ex. under sommarledigheten, för att man ska ha rätt till hemvårdsstöd.

I stödet för hemvård av barn ingår

  • vårdpenning, som inte är beroende av familjens inkomster
  • vårdtillägg, som påverkas av familjens sammanlagda inkomster
  • kommuntillägg, beroende på hemkommun.

Vem får hemvårdsstöd?

Den förälder, vårdnadshavare eller annan person som huvudsakligen sköter barnet kan ansöka om hemvårdsstöd. Om den som huvudsakligen sköter barnet är en annan än föräldern eller vårdnadshavaren kan hemvårdsstödet sökas av någondera föräldern eller vårdaren. Även adoptivförälder kan ansöka om hemvårdsstöd.

Övriga förmåner inverkar på hemvårdsstödet. Om det i familjen föds ett nytt barn börjar mamman få moderskapsunderstöd. I dessa fall utbetalas inte hemvårdsstöd. Läs mer om hur övriga förmåner inverkar på hemvårdsstödet.

 

Läs mer