Stöd för hemvård av barn

Om ett barn under 3 år inte har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken kan du få stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd). Du kan få hemvårdsstöd tidigast efter att föräldrapenningen har upphört.

Om din familj har fått föräldrapenning enligt den gamla lagen (beräknad tid för barnets födelse före 4.9.2022), kan du bli vårdledig och få hemvårdsstöd efter föräldrapenningen.

Om barnet beräknas födas 4.9.2022 eller senare och det för barnet betalas föräldradagpenning enligt den nya modellen, kan du bli vårdledig när det har gått 160 vardagar från barnets födelse. Barnet är då cirka 6 månader. Under vårdledigheten kan du få hemvårdsstöd. Familjen kan ta ut återstående föräldraledighet efter perioden med hemvårdsstöd.

Barnet kan skötas av

  • barnets förälder
  • den partner som bor tillsammans med föräldern eller vårdnadshavaren
  • en annan person eller en anställd vårdare som tar hand om barnet.

Du kan få hemvårdsstöd också för familjens övriga syskon som är under skolåldern om inte de heller har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Du kan dock inte längre få stöd efter att familjens yngsta barn har fyllt 3 år.

Du kan inte få hemvårdsstöd för ett barn som har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Om platsen inom den kommunala småbarnspedagogiken inte sägs upp, t.ex. under semestern, kan du inte få hemvårdsstöd för den tiden.

I hemvårdsstödet ingår

  • vårdpenning, som inte är beroende av familjens inkomster
  • vårdtillägg, som påverkas av familjens sammanlagda inkomster
  • eventuellt kommuntillägg, om din hemkommun betalar ut ett sådant.

För vem

I regel ansöker föräldern eller en annan vårdnadshavare om hemvårdsstöd. Ibland kan den sökande vara en annan person som huvudsakligen sköter barnet och som bor med barnet i samma hushåll. Också en adoptivförälder kan ansöka om hemvårdsstöd.

Andra förmåner kan inverka på hemvårdsstödet. Om familjen till exempel får ett barn till får familjen föräldrapenning. Se hur andra förmåner inverkar på hemvårdsstödet.

Olika familjekonstellationer