Stöd för privat vård av barn

Du kan få stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd) om ditt barn vårdas av en person som du anställt eller av en privat dagvårdsproducent. Barnet måste vara under skolåldern. Du kan inte få stöd för privat vård om barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik.

Till privatvårdsstödet hör följande:

  • vårdpenning
  • vårdtillägg
  • ett eventuellt kommuntillägg, beroende på hemkommun.

En förälder eller en annan vårdnadshavare kan ansöka om privatvårdsstöd. Stödet betalas ändå alltid direkt till den privata vårdaren eller till producenten av småbarnspedagogik. Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst för producenten av småbarnspedagogik, men inte för den familj som ansöker om stödet.

Vårdpenning och vårdtillägg betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Beloppet av och villkoren för kommuntillägget varierar beroende på kommun. Fråga om kommuntillägget hos din egen hemkommun.

För vem

En familj kan få privatvårdsstöd om familjen har ett barn under skolåldern som vårdas av en vårdare som familjen anställt eller av en privat producent av småbarnspedagogik.

Privatvårdsstöd beviljas inte

  • om barnet deltar i eller har reserverats en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken
  • om barnet deltar i privat småbarnspedagogik som använder servicesedel 
  • en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet
  • samtidigt med faderskapspenning för samma barn. Däremot kan stöd betalas för familjens övriga barn under pappans faderskapspenningsperiod.

Privata producenter av småbarnspedagogik

En producent av småbarnspedagogik är

  • en person som har ett arbetsavtal med familjen och som kommunen har godkänt som producent av småbarnspedagogik
  • ett privat daghem eller en familjedagvårdare som har gjort en anmälan till kommunen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.

Också en släkting kan fungera som producent av småbarnspedagogik. Privatvårdsstöd betalas ändå inte om producenten av småbarnspedagogik bor i samma hushåll som barnet.

Läs mer