Stöd för privat vård av barn

Du kan få stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd) om ditt barn vårdas av en person som du anställt eller av en privat dagvårdsproducent. Barnet måste vara under skolåldern. Du kan inte få privatvårdsstöd om barnet har en kommunal dagvårdsplats.

Till privatvårdsstödet hör följande:

  • vårdpenning, som påverkas av barnets rätt till småbarnspedagogik
  • vårdtillägg, som påverkas av familjens inkomster och barnets rätt till småbarnspedagogik
  • ett eventuellt kommuntillägg, beroende på hemkommun.

Stödet för privat vård av barn ändras 1.8.2020

Barn som deltar i privat småbarnspedagogik har från och med början av augusti rätt till vårdpenningens fulla belopp inom stödet för privat vård av barn, oberoende av föräldrarnas inkomster.

Läs mer

En förälder eller en annan vårdnadshavare kan ansöka om privatvårdsstöd. Stödet betalas ändå alltid direkt till den privata vårdaren eller till dagvårdsplatsen. Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst för dagvårdsproducenten, men inte för den familj som ansöker om stödet.

Vårdpenning och vårdtillägg betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Beloppet av och villkoren för kommuntillägget varierar beroende på kommun. Fråga om kommuntillägget hos din egen hemkommun.

För vem

En familj kan få privatvårdsstöd om familjen har ett barn under skolåldern som vårdas av en vårdare som familjen anställt eller av en privat dagvårdsproducent.

Privatvårdsstöd beviljas inte

  • om barnet har eller har reserverats en kommunal dagvårdsplats
  • en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet
  • samtidigt med faderskapspenning för samma barn. Däremot kan stöd betalas för familjens övriga barn under pappans faderskapspenningsperiod.

Privata dagvårdsproducenter

En dagvårdsproducent kan vara

  • en person som har ett arbetsavtal med familjen och som kommunen har godkänt som dagvårdsproducent
  • ett privat daghem eller en familjedagvårdare som har gjort en anmälan till kommunen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.

Också en släkting kan fungera som dagvårdsproducent. Privatvårdsstöd betalas ändå inte om dagvårdsproducenten bor i samma hushåll som barnet.

Läs mer