Hur påverkar en flytt förmånerna från FPA?

De förmåner som du får från FPA kan påverkas av en flytt, till exempel då du flyttar till en annan bostad, flyttar ihop med din partner eller ett barn flyttar in hos dig. Meddela flytten till FPA och gör vid behov en ny ansökan eller ansök om justering av förmånen i fråga.

Meddela flytten och ansök om justering av förmånen i MittFPA eller med en FPA-blankett. Om du inte kan sköta ärendet i MittFPA eller med en blankett ska du ringa FPA:s telefontjänst, boka en telefontid eller besöka något av FPA:s serviceställen eller servicepunkter.

Kom ihåg att göra en flyttanmälan

Om du flyttar behöver du inte meddela den nya hemadressen till FPA, eftersom FPA får den automatiskt från befolkningsdatasystemet när du gör flyttanmälan. Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du flyttar till en annan bostad

Om du flyttar till en annan bostad kan det inverka på de förmåner som du får från FPA. Flytten kan även inverka på förmåner som betalas till personer som bor kvar i din gamla bostad eller tillsammans med dig i den nya bostaden.

Om du flyttar ihop med din partner eller ett barn

Om du flyttar ihop med din partner eller ett barn inverkar det på många FPA-förmåner. Meddela FPA om du blir sambo eller om ett barn flyttar in hos dig. Om du gifter dig behöver du inte meddela det, eftersom FPA får uppgift om äktenskap från befolkningsdatasystemet.

Om du flyttar utomlands eller från ett annat land till Finland

Om du flyttar utomlands eller vistas utomlands en längre tid än en vanlig semesterresa, ska du alltid meddela det till FPA. Ta reda på hur flytten inverkar på din sociala trygghet.

Du behöver inte beställa ett nytt FPA-kort på grund av flytten.

Läs mer