106 Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta

(Hypoparathyreoidismus; E20, E31.0, E89.2)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuun tai sisätautien, endokrinologian tai lastentautien erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine  Korvausnumero
 Kalsiumkarbonaatti (rajoitettu peruskorvaus) 3025

Lue lisää