134 Yleinen erytrodermia

(Erythrodermia exfoliativa universalis s. generalisata; esim. L20, L26, L40.0, L53, Q80.2)

Lausunnon edellytetään perustuvan ihotautien ja allergologian tai lastentautien erikoislääkärin suorittamiin tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tutkimuksiin.

Yleisellä erytrodermialla tarkoitetaan tässä yhteydessä laaja-alaista ihon tulehdustilaa, joka syntyy jonkin ihosairauden yleistyttyä käsittämään yli 75 prosenttia ihon pinta-alasta. Ihosairauksista, jotka poikkeustapauksissa saattavat yleistyä yleiseksi erytrodermiaksi, mainittakoon atooppinen ihottuma, psoriaasi ja synnynnäinen lamellaarinen iktyoosi. Tähän ryhmään luetaan kuuluviksi myös erythrodermia desquamativa (Leinerin tauti), dermatitis exfoliativa neonatorum (Ritterin tauti), Gorlinin oireyhtymä ja xeroderma pigmentosum sekä mikro-organismien ja toksiinien aiheuttamat erytrodermiat.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Korvausnumero
Adalimumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi,  risankitsumabi sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja ustekinumabi (ihopsoriaasi) (rajoitettu peruskorvaus)    319
Apremilasti ja dimetyylifumaraatti (psoriaasi) (rajoitettu peruskorvaus) 377

Lue lisää