123 D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt

(Rachitis chronica, osteomalacia, hypophosphataemia familialis, rachitis renalis; E55.0, E83.3, M83, N18, N25.0, N25.8)

Lausunnon ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikön tai sisätautien, endokrinologian, nefrologian tai lastentautien erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin.

Sairausryhmään kuuluvat lasten ja aikuisten kalsiumin ja/tai fosfaatin aineenvaihdunnan häiriöt, jotka johtuvat perinnöllisestä D-vitamiinin tai sen vasteen puuttumisesta (D-vitamiiniriippuvuus), puutteellisesta fosfaatin imeytymisestä ruoansulatuskanavasta tai takaisinimeytymisestä munuaistubuluksista tai kroonisesta munuaisten vajaatoiminnasta.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi (rajoitettu erityiskorvaus) 190
Parikalsitoli ja sinakalseetti (rajoitettu erityiskorvaus) 196
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 137
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä
vaikea anemia
138
Erytropoietiini ja darbepoetiini (rajoitettu peruskorvaus) 306
Kalsiumkarbonaatti (rajoitettu peruskorvaus) 3025

Lue lisää