101 Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta

(Hypopituitarismus, tautiluokituskoodi E23.0, E89.3)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tai sisätautien, endokrinologian tai lastentautien erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Korvausnumero
Kasvuhormoni (aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta) (rajoitettu erityiskorvaus) 101 Kasvuhormoni
Mekasermiini (rajoitettu peruskorvaus) 154
Kasvuhormoni (munuaisten vajaatoimintaan liittyvä kasvuhäiriö; rajoitettu erityiskorvaus) 186
Kasvuhormoni (rajoitettu peruskorvaus) 301

 

Lisätietoja