208 Haavainen paksunsuolentulehdus ja Crohnin tauti

(Colitis ulcerosa, morbus Crohn; K50, K51)

Diagnoosin ja lääkityksen tarvearvion edellytetään perustuvan sisätautien, gastroenterologian, lastentautien, kirurgian tai gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon yksikön tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Korvausnumero
Vedolitsumabi (rajoitettu erityiskorvaus) 253
Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi (suolistosairaudet) (rajoitettu peruskorvaus) 326
Ferrimaltoli (rajoitettu peruskorvaus) 392
Tofasitinibi (rajoitettu peruskorvaus) 3005

Lue lisää