110 Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

110 Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt

(Paralysis agitans, parkinsonismus; G20, G23, G24.1, G24.8, G90.3)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon yksikössä suoritettuihin tai alan erikoislääkärin suorittamiin tutkimuksiin.

Parkinsonin taudin lisäksi dopaherkkä dystonia ja muut sellaiset tyvitumakkeiden rappeutumissairaudet, joiden hoidossa Parkinsonin taudin lääkkeiden teho on osoitettu, oikeuttavat erityiskorvaukseen.

Lausunnosta tulee käydä ilmi anamnestisten seikkojen lisäksi taudin kliininen kuva (lepovapina, liikkeiden hitaus, lihasjäykkyys jne.). Intentiotremor, essentiaalinen vapina tai neuroleptilääkityksen haittavaikutuksena syntyneet ekstrapyramidaalioireet eivät oikeuta lääkityksen erityiskorvaamiseen.

 

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
LääkeaineKorvausnumero
Rasagiliini (rajoitettu erityiskorvaus)          193
Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste1537

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?