137 Dialyysihoitoa edellyttävä uremia

(Insufficientia renis chronica; N03, N18)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine            Korvausnumero
D-vitamiinin krooniset imeytymishäiriöt 123
Munuaisen vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 138
Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi (rajoitettu erityiskorvaus) 190
Erytropoietiini ja darbepoetiini (rajoitettu peruskorvaus) 306

Lue lisää