137 Dialyysihoitoa edellyttävä uremia

(Insufficientia renis chronica; N03, N18)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon tutkimuksiin.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine            Korvausnumero
D-vitamiinin krooniset imeytymishäiriöt 123
Munuaisen vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 138
Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi (rajoitettu erityiskorvaus) 190
Erytropoietiini ja darbepoetiini (rajoitettu peruskorvaus) 306
Lantaanikarbonaatti, sevelameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi (rajoitettu peruskorvaus) 320

Lisätietoja